31 Corporate Communications skall bidra med rådgivning och med kommunikationsprodukter, som hjälper kunden i näringsliv och organisationer att nå sina affärsmål.

I uppgång och nedgång är kommunikationen avgörande för hur företaget når affärsmålen. En bra kommunikation med omvärlden, byggd på sund etik och moral, är basen för att kunna möta ägarnas förväntningar på utdelning på satsat kapital. Vi har erfarenhet av att bidra med god kommunikation när företag startas, växer, krymper och tvingas stänga.

Vi ger råd

  • I strategifrågor
  • I profilfrågor
  • I krissituationer
  • I medierelationer

Vi gör

  • Årsredovisningar
  • Kommunikationsplaner
  • CSR-sammanställningar
  • Medieträning
  • Mediebearbetning