31 Corporate Communications drivs av mig, Krister Göranson, med bred erfarenhet av att informera och kommunicera inom alla verksamhetsområden, Investor Relations, Public Relations och Public Affairs. Jag har stor vana vid att hantera breda kommunikationsuppdrag med aktiviteter mot företags eller organisationers hela omvärld. Krishantering är ett annat område som jag har stor erfarenhet av.

Jag har ansvarat för drygt 100 årsredovisningar för i huvudsak noterade bolag. Jag har verkat som Informationsdirektör i AB Volvo och har 20 års erfarenhet som konsult. I vårt nätverk finns kollegor med bred och djup kompetens. Vi samarbetar med dem för att leda och driva komplexa kommunikationsuppdrag.